Af Soliloquia beror paa en Fejltagelse.
Endelig har Eintal en meget tysk" og langtrukken Betragt- ning, hvor den Tids Yndlingsbilleder fra Højsangen paa en for os forunderlig Maade sammenblandes med Billedet af Getsemane Have: Km pann Grasgard i huørium Drotten vard fangen.
Blot af saadant et lille drottkvætt Vers høres det, hvor rent og kraftigt han fører det gamle Sprog.Tersteegen, Benjamin Schmolck, Homburg.Og hans Passionsdigtning er lokale aviser west sussex da en storslaaet Bod herfor og tillige en Genfødelse af Jesu dulcis memoria i islandsk Salmedigtning.154 Det følgende Afsnit Vm Herrans Christi Vine, sem stodu langt fra, og a petta allt horfdu, huad framm for" indeholder ganske langtrukne Klagemaal over Verden i Almindelighed, der er him melvidt fjernede fra den menneskeligt fine og kristeligt inderlige Salme xlvii.Denne nøjagtige Redegørelse med sine forskellige Punkter" for Forskellen mellem Jesu aandelige Rige og denne Verdens Riger har Hallgrfmur maattet standse ved.Hallgrfmur har formodentlig, som vi, fundet, at der sandt at sige næppe er Fugls Føde at finde paa disse altfor mange Citater fra.Vertu, gud fadir, fadir minn, i frelsarans Jesu nafni, 152 hønd fin leidi mig ut og inn, svo allri synd ég hafni.Kapitel: Martin Mollers Skrifter (spec.3; og midt ind i det internationale Opbyggelsessprog, som han har overtaget fra Tyskeren, taler han pludselig sit Modersmaal med saa gammel en Klang, at det er, som vi hører Håvamål:.
Laskning Heidinganna der bringer Jesus som Lægen nrw finde frem for hans Tanke snart tilføjer han nye Bille- der eller nye gennemførte Anvendelser og udfylder i det givne Skema, saa at dette faar Liv og kunstnerisk Helhed.
Saaledes er der et Træsnit, hvor 133 Herodes ser meget nysgerrig ud ligesom i XXI, og et andet af Ecce homo med en meget fremhævet Omskrift, der kunde synes at ligge til Grund for Billedet af Frelseren i XXV.
Og der blev gennem det nye Syn vundet en ny Inderlighed, som ikke staar tilbage for den gamle.Man har ikke godt kunnet undgaa at blive opmærksom paa Sammenhængen mellem den islandske Salmedigtning og den nye gudelige Litteratur i Tyskland og Danmark efter Reformationen.1 1, Kristi Rejse til Jerusalem og de sidste Dages Historie" lige fra Lørdagen før Palmesøn- dag.I saa Henseende vil den islandske Tunge have svært ved at komme ud af sin Taknemlighedsgæld til den Bog.Hann stunde haatt med Harma Kuein, hann so oss bætte eilijft Vein, hann bar a sijnum Herdum Kross, hann so fyngd allre liette af oss, hann var deyddur og hrakenn senn, hann so lijfgade alla Menn.L 1 1, 16 17 ; det ses heraf, i Forbindelse med Citatet fra Passio ovenfor, hvorledes Hallgrfmur har sammenarbejdet Slutningen af denne Salme væsentlig ved Udførelse af Billede- og Udtryk fra begge disse sine Forgængere, sammen med Remi- niscenser fra Eintals Tekst og det.
[L_RANDNUM-10-999]