Jeg hørte idag for førte Gang Katechet Steneren prædike.
Jeg var i Selkab hos Mathieen.Hjælp ham til at sigte højt.Lad det være om Redkab!Mere end førte Juledag forrige Aar.Dette gør I primært ved at være eksempler i jeres egen familie.Og det kan ikke altid jeg bevare og (jeg tør give min Mennekekundkab den Compliment) Moer Koren endnu mindre.Hvor godt for Mennekeheden, om vi alle vare aa enfoldige!Indskriften på hvert skærebræt no strings attached første date lød »Jaime et jespère« det er fransk og betyder»jeg elsker, og jeg håber«.
I it eget, ikke engang i fiendtligt Land, hører jeg, har betandig været regnet blandt de kjønnete militaire Handlinger.
Det kan desværre ikke nægtes, men det Bedre erkjendes dog, og Grundvolden,.hvor paa det engang i Tidens Fylde kal opreies, ligger uantatet; det gjorde den ikke i de Dage, da man vilde befæte Fornuftens og Frihedens Herredømme paa Jorden.
Har jeg ikke været mere fornøiet med end nu med 68 af dette Aars Confirmander.7 12te Augut, det forekommer mig, om Cadetterne nu vie mere Opmærkomhed, Eftertanke og Forberedele.Han vil hjælpe jer til at se, hvordan I bedst hjælper jeres børn eller andre unge, I vejleder.Asesor Mathieen er en fortræffelig Vert, og jeg kjender ingen, hos hvem man i høiere Grad har Frihed til at drikke ig pærefuld eller holde ig inden den trengete Maadeligheds Grænder.Far, du kan fortsætte.Man bejamrede det meget iaften i Selkabet hos Zahlcaserer Schaft, om den tørte Ulykke, der endnu kunde ramme Norge.Garmann, Overlærer Flor, Borch og Feyring.Meget vankeligt var det vel ikke at krive en aadan Bog, men der lod ig dog tænke adkillige Afveie, hvilke alle Forfatteren lykkelig har undgaaet.
Prinden havde ladet udbringe did elegant Frokot med Brændeviin og Madeira.


[L_RANDNUM-10-999]