»Vi vil forsøge at øge kommunikationen med de her største online gratis voksen personlige hjemmeside mænd for at fortælle dem, hvad god opførsel er, og hvordan man opfører sig i og uden for bylivet.
Metoder dataindsamling Undersøgelsen bygger på to typer af data, spørgeskemadata og registerdata, der giver mulighed for at belyse vold og seksuelle overgreb på forskellige måder.Unge, der har oplevet uønskede seksuelle hændelser, har en dårligere trivsel end andre unge, uanset om krænkerne er jævnaldrende, familiemedlemmer eller andre voksne.Ser vi endelig på udøveren af vold, er der ikke forskel på, om det er mor eller far, der udfører den.Kontaktvoldtægt, kontaktvoldtægt er en voldtægt, der er begået i forbindelse med et kortvarigt møde, fx hvor offer og gerningsmand har mødt hinanden i byen, på nettet, på en date eller lignende.Det er dog samstemmende i både registerundersøgelse og spørgeskemaundersøgelse, at stort set alle former for uønskede seksuelle hændelser og seksuelle overgreb i langt højere grad finder sted over for piger.For de 0-7-årige vil det dog typisk være forældrene.Klasser er en overrepræsentation af unge med anden etnisk baggrund, der udsættes for vold.
Af børn og unge mellem 7-18 år har været udsat for grov vold, og 1 pct.
Vi havde forventet, at unge med anden etnisk baggrund end dansk havde en højere risiko for at blive ofre for vold end danske unge i samme aldersgruppe, da der i spørgeskemaundersøgelsen blandt.Denne faktor kan være en indikator på, at familien har oplevet en marginaliseret tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed en grundlæggende økonomisk usikkerhed.Rapporten afdækker desuden kvinder for at opfylde rejse væsentlige risikofaktorer for, at børn eller unge bliver udsat for vold og seksuelle overgreb.Det er overraskende og peger på, at svagere socioøkonomiske ressourcer langt fra er den eneste indikator på vold.For at være udsat for denne type af vold, der typisk vil være fra forældrene, mens de 7-18-årige børn og unge har 5 pct.Det brede spektrum af vold og seksuelle overgreb fra forældre dækker over hændelser, der kan placeres på et kontinuum, gående fra mindre grove til meget grove voldshandlinger (fx fra lussinger til knytnæveslag og spark).Eller knap hvert sjette barn har været udsat for en eller anden form for vold i hjemmet gennem det seneste.


[L_RANDNUM-10-999]