Det afspejler større usikkerhed og fremtidsforventningerne til virksomhederne.
Du kan finde obligationsrenterne her.Kilde: m, det ses af grafen, at TED spredet steg kraftigt i lokale slappers facebook løbet af september 2008, da finanskrisen begyndte at accelere.Prøv at søge videre nedenfor i søgefeltet for en alternativ indgang.Denne usikkerhed kræver investorerne en større risikopræmie for.Om et år er faldet.Man kan også tolke det anderledes, nemlig at investorer kræver et større afkast på deres investering.Efter nogle dage falder kursen på obligationerne til 91,29.Nu kan vi nemt illustrere og forstå hvad der sker, når priserne ændrer sig i obligationsmarkedet.Ønsker man løbende at tjekke TED spreadet kan det gøres.Lige siden er rentespændet faldet og senest til 0,43, hvilket indikerer, at der er blevet genoprettet tillid mellem bankerne og generelt i hele det finansielle system.Den type af omlægninger kaldes en nedkonvertering og er den mest populære.
Den grundlæggende idé i en låneomlægning er at erstatte et højtforrentet lån med et lavere forrentet lån.
Betragt følgende eksempel på rentespænd mellem en virksomhedsobligation og statsobligation (begge nul-kupon obligationer med etårs løbetid).
Situation efter en krise: Virksomhedsobligation: kurs.19 7,31, statsobligation: kurs 96,56 3,56.Låntager (virksomheden i vores tilfælde) udsteder en obligation til investor for et givet beløb.En finanskrise mindsker sandsynligvis også indtjeningen i virksomheden og øger dermed sandsynligheden for konkurs.TED spread, det sidste rentespænd vi vil vise er det, man kalder.Obligationer med 8 kuponrente med halvårlige udbetalinger og løbetid på.Så alle kan være med, så vil vi starte med at forklare, hvad en obligation.Vil afkastet på obligationen før skat være 8 over den toårige periode.Sørg derfor for at rette dine oplysninger på selvangivelsen, hvis du lægger dit lån.

Grafen viser tydeligt, hvordan risikoen i banksystemet stiger til ikke tidligere set niveauer.
Hvad bliver afkastet eller den effektive rente for investor?
Den effektive rente er nu (100/91,29 -1) *100 9,54.


[L_RANDNUM-10-999]