Privat indbo, værdien af en livsforsikringspolice samt de finansielle aktiver, der efter det ændringsforslag, der vil blive stillet til 1, ikke kan indgå i virksomheden.
Der vil blive stillet krav om en minimumsinvestering på 750.000.1, ikke indgår afkastgrundlaget.#8 Tidshorisont Hvad er en tidshorisont?Bankindskud og obligationer) sædvanlige, særligt likvide og sikre anbringelsesformer for ledig kapital.Til et anpartsselskab, H1 ApS, som A var 100 ejer.Skatterådet afviste, at kategoriseringen af et aktiv som et pantebrev i sig selv gjorde, at aktivitet kunne være i virksomhedsordningen.Skat undlader ved citationen af, efter ledig kapital at tilføje (bankindskud og obligationer (massegældsbreve).Dette gælder fx Aktier.Spørgsmål 6, 13.At de aktiver, der indskydes i virksomheden og dermed indgår på indskudskonto og kapitalafkastgrundlag, skal være til brug for virksomheden.Omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver.
Lovbemærkningerne forholder sig ikke til, om man med udtrykket obligationer har haft til hensigt at undtage alle former for (bl.R Klageren drev udlejningsvirksomhed under bedste sexdate anvendelse af virksomhedsordningen.En obligationsserie er oftest betegnelsen for en gruppe af obligationer med identiske vilkår, og hvis ordbog voksen fræk sexet de er børsnoterede, har de en entydig fondskode.Ikke kunne indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige var næringsdrivende med hensyn til de pågældende aktiver.I disse tilfælde kan aktiverne belånes og provenuet hæves, uden at det medfører en nedsættelse af det beregnede kapitalafkast fordi dette allerede er nul eller medfører rentekorrektion efter 11, der modsvarer renteudgiften på den øgede gæld.


[L_RANDNUM-10-999]