Indledning Når virksomheder eller investorer tager beslutninger omkring fastsættelse af værdi af deres egne produkter, køb af nye virksomheder, salg til andre virksomheder eller blot til at vurdere en samarbejdspartner har de behov for et kvantificeret værktøj, som netop fastsætter den forventede værdi af det.
Ved hjælp af disse grænser kan man bestemme de faktorer, der er bestemmende for prisen på en option, samt hvordan optionsprisen afhænger af disse faktorer.For at finde den teoretiske pris skal man gøre forskellige mere eller mindre restriktive antagelser om markedsforholdene.Den grundlæggende økonomiske antagelse er, at priserne er bestemt på en sådan måde,.Værdien af realoptioner øges i takt med stigning i volatiliteten.Præmien, der må betales for kreditrisikoen på lånet, vises at være lig med prisen på en put option, da udstederen af lånet kan afdække kreditrisikoen fuldstændigt ved at købe en put option.Pris løbetid dato, kalender, lommeregner på call option under hensyntagen til betalingerne på de underliggende obligationer og barrieren, men uden hensyntagen til, at barrieren er absorberende,.v.s.
Under den teoretiske gennemgang vil materiale fra forskellige teoretikere og praktikere blive inddraget, for at være i stand til at belyse hvordan realoptioner kan anvendes til værdiansættelse i praksis.
Ejernes afkastkrav (k e ) kan estimeres på baggrund af Capital Asset Pricing Model (capm som inddrager aktivets kovariation med markedet, den risikofrie rente samt afkastet på markedsporteføljen.De efterfølgendede ydelser på obligationen i optionens restløbetid er renten i renteterminerne, udtrækningerne samt eventuelle vedhængende renter ved optionens udløb.Kan den i næste periode igen enten stige eller falde.Prisen på put optionen er en voksende funktion af aftalekursen.Desuden angives effekten af, at barrieren er absorberende.Det er for eksempel ikke ligegyldigt, om det underliggende aktivs pris stiger først eller sidst i futureskontraktens løbetid.Værd at vide før du handler Vi anbefaler, at du får lavet en gennemgang af din investeringsprofil, inden du handler.


[L_RANDNUM-10-999]